"You can be both" spirit said

Hi! Ik ben Fleur en ik werk als energetisch therapeut en medium.

Zolang ik me kan herinneren ben ik bezig met energie en de ongeziene wereld.  Mijn bewustwordingsproces begon hierdoor ook vrij vroeg.  Het begon rond mijn achtste al. Ik had onverklaarbare buikklachten, waar ik maar niet vanaf kwam. Ik volgde elk advies op van de (huis)arts, maar niets leek te helpen. Tot het moment dat ik in aanraking kwam met energetische therapie. Mijn buikklachten verdwenen binnen drie maanden. Tijdens deze therapie kwam ik ook steeds meer te weten over mezelf. Zo kwam ik er achter dat niet iedereen stipjes in de lucht (prana) en 'onzichtbare' laagjes om mensen (aura's) heen zag. Ik dacht namelijk altijd dat iedereen stipjes in de lucht en laagjes om mensen heen zag. Op dat moment kwam ik er achter dat dat niet zo was, dat veranderde veel voor mij. 

 

Met de kennis die ik nu heb, kan ik mijn buikklachten van toen goed verklaren. Onze ziel leeft namelijk in onze darmen, daarnaast komen alle ervaringen binnen in de zonnevlecht (die zich bevindt net boven de navel). Aangezien ik veel energie oppik van anderen, was het niet heel vreemd dat ik buikklachten had. Daarnaast durfde ik mezelf, en dus mijn ziel, niet te laten zien aan de buitenwereld. Mijn zielskracht werd als ware weggedrukt. Sinds ik de opleiding tot energetisch therapeut ben begonnen en mij veel meer bewust ben van de energie in en om mij heen, begrijp ik mezelf veel beter en durf ik mezelf steeds meer te laten zien.

Vanaf het moment dat ik mezelf de erkenning gaf waar ik naar zocht bij anderen, is het contact tussen mij en mijn overleden overgrootoma sterker geworden. Ze kwam bijna elke avond, als ik in bed lag, langs. Te tikte me op mijn schouder. In eerste instantie werd ik daar ontzettend bang van, ik wist namelijk niet wat me overkwam. Toen ik dit besprak met mijn therapeut, kreeg ik als tip om heel duidelijk 'stop' te zeggen. Dat deed ik, daarna heb ik nooit meer getik op mijn schouder gevoeld, maar wist ik wanneer oma bij mij was. Tot op de dag van vandaag speelt oma een belangrijke rol in mijn leven. Ik heb haar nooit fysiek gekend, maar onze band is daardoor niet minder sterk. Zij is er altijd, en ik voel haar aanwezigheid en liefde diep in mijn hart. 'Zij beschermt mij en geeft mij guidance'.

"𝐙𝐢𝐣 𝐛𝐞𝐬𝐜𝐡𝐞𝐫𝐦𝐭 𝐦𝐢𝐣 𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐞𝐟𝐭 𝐦𝐢𝐣 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞"

Er is ook zeker een tijd geweest dat ik totaal niet bezig was met zelfontwikkeling en spiritualiteit. Er zijn momenten geweest waarop ik dacht, dat dat allemaal niet bij mij hoorde. Ik was soms namelijk verdwaald in de spirituele wereld. Er zijn zoveel dingen, 'regels', die je worden opgelegd, die ik mezelf oplegde. Ik zie dat er steeds meer kaders worden gesteld binnen de spirituele wereld. Bijvoorbeeld: 'als je spiritueel bent, mag je geen alcohol meer drinken', 'als je spiritueel bent, moet je mediteren.'  Kortom, allemaal regels en kaders die gesteld worden. Dat was ook een van de redenen waarom ik soms verdwaalde. Het had voor mij geen bedding meer. Om die reden ben ik me in 2022 gaan verdiepen in multidimensionaliteit, ik voelde namelijk dat er meer was, dat er meer zat tussen die regeltjes en kaders. Lang heb ik namelijk de aarde en het 'spirituele' als twee aparte werelden gezien. Tijdens de verdiepingstraining in multidimensionaliteit ben ik er achter gekomen én heb ik ervaren, dat dat hélemaal niet zo is. Tijdens een plantmedicijnceremonie, die week op Ibiza, was de grootste boodschap die ik doorkreeg '𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧 𝐛𝐞 𝐛𝐨𝐭𝐡'. Tijdens die plantreis gaf ik mezelf de volledige erkenning en kon ik tegen mezelf zeggen 'ik ben niet gek, alles wat ik ooit gezien en ervaren heb, was en is nog steeds waar.' Er kwam een enorme rust over me heen, dat er helemaal niets is dat ik 'moet' binnen spiritualiteit. 

 

Gewoon mens zijn, mijn leven leven, genieten van het leven en mezelf omarmen met alles wat bij mij hoort, dat is pas spiritueel. Vanaf dat moment voelde ik me herboren en weet ik dat ik altijd en altijd op mijn eigen connectie kan vertrouwen. 𝐈𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐡𝐞𝐞𝐟𝐭 𝐝𝐢𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐞, 𝐨𝐨𝐤 𝐣𝐢𝐣. 𝐄𝐧 𝐝𝐚𝐭 𝐰𝐢𝐥 𝐢𝐤 𝐣𝐞 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐞𝐫𝐯𝐚𝐫𝐞𝐧. 

 

 "𝑺𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒔 𝒃𝒐𝒓𝒏 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏"